Eräpartio-ohjelma

Limingan Niittykärpillä on omia eräpartiomerkkejä, jotka on tarkoitettu tarpojille ja sitä vanhemmille partiolaisille. Kussakin merkissä on neljä tasoa: vihreä, punainen, harmaa ja musta. Niitä kannetaan partiopaidan oikeassa hihassa.

"Pyöreät merkit" luotiin 90-luvun alussa silloiselle vaeltajaikäkaudelle eli 15-17-vuotiaille sekä aikuisille. Kaudella 2018-2019 eräpartio-ohjelmaa uudistetaan työryhmän johdolla perinteitä kunnioittaen ja Suomen Partiolaisten ohjelmaa vasten peilaten. Tuttuihin retkimerkkeihin (rakkomarssi, nälkämerkki, märkämerkki ja pakkasmerkki) on  lisätty Johtamismerkki ja Yhteiskuntamerkki. Kädentaidot-merkistä on muovautunut Luovuusmerkki ja Aatemerkistä Partioaatemerkki.

Merkkejä voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä, joko vartion kanssa, vapaavalintaisessa ryhmässä tai yksinkin. Osan vihreisiin ja punaisiin eräpartiomerkkeihin kuuluvista, LNK:N suorituskirjan kokeiluversiossa listatuista ennakkotehtävistä voi varmentaa vartionjohtaja (vj), osan partiojohtaja (pj).  Merkin saamista varten pitää täyttää Ohjeet ja lomakkeet-kohdasta löytyvä raportti ja viedä se Makelle Partiotoimistoon. Merkit saa pientä maksua vastaan. 

Luovuusmerkki

Luovuusmerkki

Niittykärppä osaa käyttää niin puukkoa kuin neulaa, neulepuikkoja ja sähkötyökalujakin. Hän harjaantuu tekemään toimivia, silmää miellyttäviä tarve-esineitä eikä lannistu ensimmäisestä vastoinkäymisestä. Hän osaa suunnitella esityksen ja uskaltaa esiintyä turvallisessa ympäristössä.

 

Johtamismerkki

Niittykärppä ymmärtää johtajan vastuun. Hän tunnistaa jäsenten rooleja ryhmässä ja oppii ymmärtämään ryhmän elinkaarta. Hän osaa suunnitella partiomenetelmää hyödyntävää toimintaa. Hän oppii hoitamaan vastuutehtäviä.

Märkämerkki

Märkämerkki

Suomi on tuhansien järvien maa. Niittykärppä osaa niin liikkua vesillä turvallisesti kuin ylittää purot ja soiset alueetkin itseään tai ympäristöä tärvelemättä.
Hän tuntee osaa majoittua sulan maan aikana ja tuntee jokamiehenoikeudet.

Nälkämerkki

Nälkämerkki

Niittykärppä osaa tehdä tulen monenlaisissa olosuhteissa. Hän osaa valmistella, kuljettaa ja käyttää vaellusmuonia ja käyttää luonnon antimia osana ruokavaliotaan. Hän nauttii luonnossa elämisestä enemmänkin kuin päiväpyrähdyksen verran.
Niittykärppä tuntee vastuunsa ympäristöstä ja tukee kestävää kehitystä valinnoillaan.

Pakkasmerkki

Pakkasmerkki

Niittykärppä pärjää talvellakin maasto-olosuhteissa, koska hän osaa varautua kylmyyteen, pimeyteen, lumeen ja kosteuteen. Hän oppii erilaisia tapoja pysyä kuivana, lämpimänä ja kartalla.

Partioaatemerkki

Partioaatemerkki

Niittykärppä tuntee maailmanlaajuisen partioliikkeen tapoja, historiaa ja symboliikkaa, oppii ymmärtämään partion arvoja ikäkautensa mukaisessa muodossa sekä osallistuu tapahtumiin niin omassa lippukunnassa, partiopiirissä, Suomessa kuin kenties kansainvälisestikin.

Rakkomarssimerkki

Rakkomarssimerkki

”Mens sana in corpore sano” tarkoittaa “terve sielu terveessä ruumiissa”. Niittykärppä pitää huolta fyysisestä ja henkisestä kunnostaan. Hän osaa pakata sopivat varusteet mukaan erilaisille retkille ja vaelluksille

 

Yhteiskuntamerkki

Niittykärppä tuntee retkeilyyn, luontoon ja auttamiseen liittyviä järjestöjä ja lainsäädäntöä. Hän tutustuu erilaisiin maailmankatsomuksiin ja kulttuureihin. Hän osaa ja haluaa oppia ja keskustella myös syvällisemmistä aiheista, partioihanteen “Etsiä elämän totuutta” hengessä. Niittykärppä elää todeksi partiolaisten “Ole valmis” -tunnusta auttamalla muita.

 

Erätaitomerkkien kriteerit ja raportointi

Nämä kriteerit ovat ohjeellisia. Niistä voidaan poiketa perustellusta, dokumentoidusta syystä, esim. mikäli ikäkausiosaston tai lippukunnan projektissa tai vaelluksella on sopivan kokoinen haaste tai vastuutehtävä tarjolla.
Vihreät ja punaiset merkit saa vasta, kun ennakkotehtävät (Jotka voi suorittaa myös retken aikana, tai jälkikäteen) on tehty ja varmennettu. Kaikista suorituksista toimitetaan makelle lyhyt raportti.
Eräpartio-ohjelmaa ollaan uudistamassa. Merkkien kriteerit ja ennakkotehtävät voivat vielä muuttua jonkin verran, ennen kuin uusi suorituskirja painetaan.

 

Vihreä

Punainen

Harmaa

Musta

Johtamismerkki

Toimin rastihenkilönä PT-kisoissa TAI hoidan vähintään päivän kestävän pestin nuorempien ikäluokkien retkellä tai leirillä.

Osallistun vähintään kaksi yötä kestävän retken tai leirin suunnitteluun ja toteutukseen.

Toimin rastipäällikkönä PT-kisoissa TAI toimin 2 vuotta vartionjohtajana

Toimin ison leirin (esim. Pökkelön tai Ruoktun) staabissa vastuutehtävässä

Luovuusmerkki

(ent. kätevyys)

Huolellisesti toteutettu käsityö, jota voi käyttää partiotoiminnassa. Esim. villasukat, nuotioviitta

Huolellisesti toteutettu käsityö, jota voi käyttää partiotoiminnassa. Esim. puinen ”aarrearkku”

Huolellisesti toteutettu käsityö, jota voi käyttää partiotoiminnassa ja jossa käytetään eri tekniikoita kuin aiemmissa luovuusmerkeissäni

Erityisen ansiokas partiokäyttöön soveltuva käsityö, joka on vaativampi ja työläämpi kuin omat aiemmat käsityöt. Esim. puukko, ahkio.

Märkämerkki

Vesistöretki, johon sisältyy vähintään 2 km melomista tai soutamista kanootilla, kajakilla, soutuveneellä tai vastaavalla. Yöpyminen maastossa.

Vesistöretki, johon sisältyy vähintään 4 h melomista tai soutamista ja 2 yöpymistä maastossa.

Vesistöretki, johon sisältyy vähintään 3 yöpymistä maastossa.
Voidaan suorittaa 2 osassa – ainakin toisen oltava itse suunniteltu & toteutettu.

Yhtäjaksoinen, vähintään 4 vuorokauden vesistöretki, johon sisältyy raportoitava luonnon havainnointitehtävä.

Nälkämerkki

Vähintään 1 yön ja 10 km retki maastossa yöpyen

Vähintään 2 yön ja 15 km retki maastossa yöpyen ilman ulkopuolista apua.

Vähintään 3 yön retki maastossa yöpyen peruselintarvikkeiden varassa.
Voidaan suorittaa 2 osassa – ainakin toisen oltava itse suunniteltu & toteutettu.

Itsenäisesti toteutettu, vähintään 4 yön retki, josta vähintään 48 tuntia luonnonantimien varassa, ilman ulkopuolista apua.

Pakkasmerkki

Yöpyminen talviolosuhteissa (maassa oltava pysyvä lumipeite) ilman ulkopuolista lämmönlähdettä.

Yövyn 2 yötä itse tekemässäni lumikuopassa/kammissa.

Vähintään 36 h, 2 yöpymistä sisältävä retki talvisissa maasto-olosuhteissa.

Suunnittelen ja toteutan vaativan talvivaelluksen, johon sisältyy vähintään kolme yötä talviolosuhteissa.

Partioaatemerkki

Osallistun piirin tai SP:n projektiin TAI kerron/näyttelen partiohistoriaan liittyvän tarinan

Tutustun partiotoimintaan eri maassa esim. järjestämällä teemaillan tai vähintään puoli vuotta kestävän ystävyysvartiotoiminnan kautta

Osallistun vähintään viikonlopun kestävän, laajemmalle yleisölle kuin vain Niittykärpille suunnatun partiotapahtuman järjestelyyn.

Käyn pj-peruskurssin

Rakkomarssi

30 km marssi päiväretkivarustuksella 24 h sisällä. Ulkopuolinen muonittaja OK.
Pyöräillen 3-kertainen, hiihtäen 1,5-kertainen matka.

45 km marssi päiväretkivarustuksella 24 h sisällä. Ulkopuolinen muonittaja OK.
Pyöräillen 3-kertainen, hiihtäen 1,5-kertainen matka.

60 km marssi päiväretkivarustuksella 36 h sisällä.
Pyöräillen 3-kertainen, hiihtäen 1,5-kertainen matka.

100 km marssi 48 h sisällä päiväretkivarustuksella.
Muut liikkumistavat vain terveydellisistä syistä.

Yhteiskuntamerkki

Osallistun kotiseudullani teemaretkeen, jonka aikana vieraillaan esim. museossa tai ilmaiskonsertissa. Teen raportin retken aikana kohtaamistani asioista.

Osallistun hyväntekeväisyystem-pauksen tms suunnitteluun ja toteuttamiseen

Hoidan palveluun liittyvän vastuutehtävän, esim. toimin adventti-kalenterikampanjan kalenteritonttuna

Toimin yhteiskunnallisesti vaikuttavan projektin vastuuhenkilönä.